Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân họp bàn nhân rộng mô hình Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân họp bàn nhân rộng mô hình Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư
Sáng ngày 14/10/2021, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội huyện và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện về xây dựng Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, 50 tổ tự quản trên địa bàn xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đã phát huy hiệu quả trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phòng, chống tệ nạn xã hội và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư. 

toan canh.png

Toàn cảnh hội nghị

Từ hiệu quả thực tiễn đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn bạc thống nhất việc nhân rộng các mô hình tổ tự quản cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ tự quản phù hợp với đặc điểm, tình hình của các địa phương.

pho bi thu.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Việc thành lập và đi vào hoạt động nền nếp của các mô hình Tổ tự quản ở khu dân cư nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân. 

​    Để nhân rộng và hoạt động có hiệu quả các Tổ tự quản, huyện Lý Nhân đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các tổ tự quản; khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động để sớm thành lập và đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả các Tổ tự quản./.​


Đài truyền thanh