Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân phát động phong trào “ Các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Lý Nhân tham gia bảo vệ môi trường”.

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân phát động phong trào “ Các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Lý Nhân tham gia bảo vệ môi trường”.
Chiều ngày 20/9/2022, tại Giáo xứ Vĩnh Đà xã Nhân Mỹ. Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Lý Nhân tổ chức phát động phong trào “ Các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Lý Nhân tham gia bảo vệ môi trường". Dự buổi lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đức Nhương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

​Theo đó, Huyện ủy, UBND, UB MTTQ huyện Lý Nhân phát động các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện căn cứ vào đặc điểm tình hình và thực trạng môi trường trên địa bàn để thống nhất với MTTQ và các ban, ngành chức năng liên quan xây dựng những nội dung tiêu chí cụ thể về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền vận động giáo dân, cùng nhân dân tham gia thực hiện những nội dung tiêu chí về bảo vệ môi trường như: tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quanh thánh đường và đường làng, ngõ xóm; thực hiện việc phân loại, xứ lý rác thải tại nguồn; chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động giáo dân trồng, chăm sóc các hàng cây xanh, tuyến đường hoa góp phần xây dựng cảnh quan các khu dân cư xanh - sạch - đẹp…Việc phát động phong trào “ Các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Lý Nhân tham gia bảo về môi trường" để tiếp tục tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào công giáo nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường gắn với chương trình xây dựng NTM.

  3_18.png

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tặng thùng thu gom và phân lọa rác cho Giáo xứ Vĩnh Đà xã Nhân Mỹ.

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND, UB MTTQ huyện Lý Nhân đã trao tặng 15 giáo xứ trên địa bàn tổng số 40 thùng rác có dung tích 120 lít, trong đó trao tặng cho Giáo xứ Vĩnh Đà xã Nhân Mỹ 5 thùng rác Inox để thu gom và phân loại rác.