Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân tăng cường tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân tăng cường tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

          Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, song cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của huyện Lý Nhân đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt an toàn đúng luật. Năm 2022, huyện Lý Nhân được giao tăng 9,2% quân số so với năm 2021. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và những năm tiếp theo, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, phát huy trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ, vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sơ khám tuyển.

safe_image.jpg

 Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý kiên quyết kịp thời những trường hợp không chấp hành luật Nghĩa vụ quân sự, rà soát, quản lý nam thanh niên trong đội tuổi nhập ngũ, cam kết với từng hộ gia đình có thanh niên đi làm ăn xa khi có lệnh phải có mặt ở địa phương để thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự. Phân loại các đối tượng cụ thể, những trường hợp tạm hoãn và miễn xét duyệt công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, khơi dậy cho thanh niên niềm vinh dự tự hào trở thành “Bộ đội cụ Hồ”. Làm tốt công tác động viên, khích lệ thế hệ trẻ phấn đấu được đứng trong hàng ngũ Quân đội trở thành người quân nhân cách mạng.