Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Tổ chức hội nghị thảo luận Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Tổ chức hội nghị thảo luận Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025
Chiều 6/6, UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Công Tấn – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo nghề và giới thiệu việc làm  giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm của huyện mỗi năm sẽ tuyển sinh, đào tạo trung bình 500 người. Tập trung chủ yếu vào các ngành, nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp, du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; ít nhất có 85% lao động có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 72,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 57,5%. Để thực hiện được mục tiêu trên, lãnh đạo các ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp huyện Lý Nhân và các xã thị trấn đã thảo luận đưa ra các ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch Đào tạo nghề cho người lao động trên địa huyện Lý Nhân giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo; tạo việc làm mới và việc làm thêm nhằm giảm tỉ lệ thất nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội; Thực hiện đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động, yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tập trung vào việc đào tạo nghề cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thái Hà và trên địa bàn huyện; yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đảm bảo đào tạo nghề đúng đối tượng, thực hiện đúng chế độ chính sách quy định.

Các đại biểu dự hội nghị thảo luận Kế hoạch đào tạo nghề.png

Các đại biểu dự Hội nghị

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành trong tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và xã trong thực hiện công tác xuất khẩu lao động; tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia xuất khẩu lao động đối với đối tượng là bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp chưa có việc làm; đồng thời chú ý nhân rộng các mô hình, điển hình xuất khẩu lao động có hiệu quả. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tăng cường nắm bắt thông tin, tham mưu UBND huyện chọn những công ty, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có uy tín để việc xuất khẩu lao động trở nên có hiệu quả./.