Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống dịch Covid 19 cấp xã năm 2021

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống dịch Covid 19 cấp xã năm 2021
UBND huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống dịch Covid 19 cấp xã năm 2021.
241260712_145248274431018_6893765794010769418_n.jpg
Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo tại Hội nghị
Theo kế hoạch, 5 xã của huyện Lý Nhân gồm: Bắc Lý, Nhân Thịnh, Chân Lý, Nhân Khang và Trần Hưng Đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ với nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; xử trí các tình huống về Quốc phòng - An ninh. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Thực hành chiến đấu phòng thủ. Riêng xã Trần Hưng Đạo có thêm nội dung diễn tập phòng chống dịch Covid 19.
241093722_145248124431033_2692261844661439256_n.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Lý Nhân yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nội dung, cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ diễn tập. Xây dựng các tình huống diễn tập đảm bảo thiết thực, sinh động, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tránh phô trương, lãng phí. Tuyệt đối đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị và an ninh trật tự trong quá trình diễn tập. Tổ chức huấn luyện thực binh sát với phương án đã được phê duyệt. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn tập. Huyện Lý Nhân cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống dịch Covid-19 cấp xã. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ được tổ chức từ ngày 18 -22/10/2021.