Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Tuyên truyền, hướng dẫn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhi...

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Tuyên truyền, hướng dẫn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
UBND huyện Lý Nhân phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện cán bộ Sở Tư pháp phổ biến về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc bầu cử; độ tuổi tham gia bầu cử và ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, danh sách cử tri, nguyên tắc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu, công bố kết quả...

Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Nhà nước và Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công và đúng luật.​