Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lý Nhân tập bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trậ...

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lý Nhân tập bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
Ngày 08/10/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lý Nhân tổ chức tập bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trong toàn  huyện.

Ngày 08/10/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lý Nhân tổ chức tập bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trong toàn  huyện.

Tham dự lớp tập huấn, gần 50 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trong toàn huyện được trang bị những nội dung chuyên đề cơ bản như: những điểm mới, nổi bật trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã và một số nội dung về giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị tập huấn, cán bộ làm công tác Mặt trận nắm vững nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động; tiếp thu, triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung mới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác mặt trận có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận; nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới góp phần củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc huyện Lý Nhân đã phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật mới ban hành và các văn bẳn hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm cho cán bộ và thành viên Mặt trận Tổ quốc của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.