Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: xã Bắc Lý diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Tin tức, sự kiện  
Lý Nhân: xã Bắc Lý diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Đây là xã diễn tập điểm của huyện năm 2021.

          Cuộc diễn tập đã cụ thể hoá các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vận hành các cơ chế: Hội nghị Đảng ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo ổn định tình hình an ninh chính trị, chuyển địa phương và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; kỳ họp chuyên đề HĐND xã ra nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã triển khai kế hoạch động viên tuyển quân thời chiến; hội nghị Đảng ủy (mở rộng) thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ (điều chỉnh) và thực binh LLVT xã phòng, tránh đánh trả địch tiến công đổ bộ đường không vào địa bàn.

2_21.png

          Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc sau 1 ngày tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bắc Lý đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Các thành phần tham gia diễn tập đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham mưu tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong xử trí các tình huống phức tạp về quốc phòng- an ninh. Đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong bảo vệ các mục tiêu quan trọng của địa phương. Phần diễn tập thực binh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

4_9.png

Hình ảnh tại buổi diễn tập

          Cuộc diễn tập đã cụ thể hoá các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác đảm bảo quốc phòng an ninh…, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy, chính quyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó trước những tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh của lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.