Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mô hình tổ viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tín dụng chính sách xã hội  
Mô hình tổ viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội
Tiến Thắng là xã có kinh tế phát triển chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm vừa qua được thụ hưởng các chương trình tín dựng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), kinh tế xã nhà đã có nhiều bước khởi sắc, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành những hộ có thu nhập khá giả.

 Đến thời điểm hiện tại xã Tiến Thắng có tổng dư nợ từ nguồn vốn của NHCSXH là 21,85 tỷ đồng trên địa bàn xã không có nợ quá hạn, số dư tiết kiệm hơn 828 triệu đồng. Trong đó tổ chức Đoàn thanh niên quản lý 2 tổ với tổng dư nợ hơn 4,45 tỷ đồng. Cơ bản các hộ vay thực hiện tốt phương án sử dụng vốn vay và đóng tiền lãi, trả tiền gốc theo đúng quy định.

Điển hình có hộ ông Trần Huy Thuyên, là một tổ viên của tổ TK&VV thôn 2 thuộc tổ chức Đoàn thanh niên quản lý.  Bản thân ông luôn xác định vai trò của mình trong việc đóng góp xây dựng phong trào hoạt động của tổ, phong trào chung của xã nhà. Khi nắm được chủ trương tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Gia đình ông đã mạnh dạn vay vốn từ NHCSXH. Ông đã vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nhằm mục đích chăn nuôi bò. Từ việc được hỗ trợ vốn vay, được tham gia các lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật, tận dụng nguồn thức ăn từ sản xuất nông nghiệp và sự cần cù chịu khó của gia đình nên việc phát triển đàn bò sinh sản gặp rất nhiều thuận lợi. Hiện tại gia đình đang có 15 con bò. Riêng năm 2023 thu nhập từ chăn nuôi bò của gia đình là trên 200 triệu đồng.

bo.jpg

Mô hình chăn nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế tại thôn 2 xã Tiến Thắng

Có thêm nguồn vốn từ phát triển chăn nuôi, gia đình ông Thuyên đã đề nghị Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) cho vay nguồn vốn Hộ cận nghèo 50 triệu đồng đầu tư mở rộng, nạo vét ao đầm để nuôi cá và trồng sen. Gia đình ông luôn chấp hành tốt Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ. Ông cho biết: thời gian tham gia sinh hoạt tổ vừa là để nghỉ ngơi, vừa để nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, quy định của NHCSXH trong cho vay, sử dụng vốn vay, kế hoạch của hội đoàn thể, đồng thời qua các buổi sinh hoạt tổ TK&VV ông chia sẻ, học hỏi từ các tổ viên, bà con nhân dân về kinh nghiệm trong sản xuất. Thường xuyên đi đầu trong các phong trào và các cuộc vận động, để có được cuộc sống như ngày hôm nay, ông Thuyên cũng như nhiều hộ vay khác vô cùng cảm ơn chính quyền địa phương, các tổ chức hội đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất về nguồn lực như hỗ trợ giống, phân bón, kiến thức khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH.

sen.jpg

Mô hình phát triển đa canh của gia đình ông Trần Huy Thuyên

Trong thời gian qua các tổ chức hội - đoàn thể trên địa bàn xã Tiến Thắng đã phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ uỷ thác quản lý nguồn vốn ưu đãi, đồng hành cùng với đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể còn chủ động phối hợp với NHCSXH và các ban, ngành trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, khuyến khích hội viên sử dụng vốn vay ưu đãi vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp tại địa phương.