Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời quan tâm dự án đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đức Lý, Cụm công nghiệp Thái Hà

Mời quan tâm dự án đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đức Lý, Cụm công nghiệp Thái Hà
Xem chi tiết tại đây: document - 2022-01-21T155902.738.pdf