Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện...

Thông tin chương trình, đề tài khoa học  
Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Để góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại với năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, không ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thiếu liên kết sang mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và thu hút các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn tôi đưa ra sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam”.

Công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  nông  nghiệp,  nông  thôn  là  quá  trình  xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn  theo  hướng  sản  xuất  hàng  hóa  lớn,  hiện  đại;  gắn  nông  nghiệp  với  công nghiệp và dịch vụ, cho phép phát huy có hiệu quả cao mọi nguồn lực và lợi thế của  nền  nông  nghiệp  nhiệt  đới,  mở  rộng  giao  lưu  trong  nước  và  quốc tế, nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, công bằng, dân chủ văn minh và xã hội chủ nghĩa. Để góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại với năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, không ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu tôi đưa ra một số giải pháp cơ bản như sau:

 Công tác tuyên truyền

Chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp.

Quy hoạch

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị trường.

Hoàn chỉnh nội dung quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng đáp ứng mục đích, yêu cầu, xây dựng thành công mô hình sản xuất mang tính hạt nhân tạo tác động tích cực trong chuyển đổi hình thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, qua đó góp phần hỗ trợ đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bền vững đối với ngành nông nghiệp của huyện.

 Căn cứ vào định hướng phát triển của huyện để quy hoạch lại các vùng, các tiểu vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm với quy mô, chủng loại và chất lượng phù hợp với thị trường; trong đó lưu ý các nông sản hàng hóa có khối lượng lớn như: lúa, ngô, rau, củ quả; sản phẩm chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại công nghiệp.

Quy hoạch sản xuất phải gắn với quy hoạch chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm cũng như quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; trong đó lưu ý bố trí hạ tầng giao thông, thủy lợi vùng sản xuất hàng hóa tập trung và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, thủy sản và sản phẩm làng nghề, dịch vụ ở nông thôn, các ngành, các cấp cần có cơ chế và chính sách phù hợp về hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa cho người sản xuất và các tổ chức dịch vụ để đảm bảo lợi ích của cả Nhà nước và nông dân.

Ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và dịch vụ

 Tiếp cận nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển giao vào sản xuất nông nghiệp, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công ở khu vực nông thôn với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, cùng với sự huy động vốn các doanh nghiệp, các tổ chức.

Đưa nhanh, đồng bộ cơ giới hóa vào tất cả các khâu trong sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch và chuồng trại, nuôi trồng thủy sản, chăm sóc, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông sản.

 Đưa nhanh những giống gia súc, gia cầm, thủy sản mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Ưu tiên phát triển các đối tượng nuôi đặc sản, có lợi thế như như gà Móng, gà lông màu, vịt trời, vịt cỏ, vịt bầu, ngan, ngỗng,...để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Nhập khẩu trực tiếp một số giống chất lượng cao trong nước chưa chủ động sản xuất được hoặc cung ứng chưa đủ như giống bò sữa, bò thịt từ Úc...

 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng quy trình chăn nuôi, NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và kiểm soát dịch bệnh.

Thực hiện tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất hành hóa quy mô lớn

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tích tụ ruộng đất với hình thức chủ yếu là chính quyền cấp huyện, cấp xã đứng ra thuê quyền sử dụng đất của các hộ dân với thời gian ít nhất là 20 năm để cho Doanh nghiệp thuê đất đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích tổ chức cá nhân tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch, ứng dụng công nghệ cao mà cốt lõi là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh để phát triển ra các vùng có lợi thế.

Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ nông nghiệp có hiệu quả ở nông thôn

 Phát triển kinh tế trang trại: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển, đẩy nhanh sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, chất lượng cao, mẫu mã đồng đều trên cơ sở đưa máy móc, kỹ thuật xuống đồng ruộng. Khuyến khích các trang trại ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, đặc biệt lĩnh vực giống, kỹ thuật thâm canh, xử lý môi trường, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, có năng lực cạnh tranh. Phát triển mạnh kinh tế trang trại làm hạt nhân để đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác.

 Phát triển kinh tế hợp tác: Đổi mới toàn diện phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó ưu tiên phát triển hợp tác sản xuất, hợp tác dịch vụ, hợp tác tiêu thụ nông sản hàng hoá và hợp tác liên hoàn các khâu của quá trình sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hoá.

Phát triển các mô hình liên kết

 Tiến hành tổng kết, đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hoá lớn.

 Thực hiện tốt liên kết giữa các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, giữa nông dân với các thành phần kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ký hợp đồng với nông dân, phát huy và nhân rộng liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm hàng hóa, tạo mối gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao. ​

Xem chi tiết tại đây: sáng kiến công nghiệp hóa nông nghiệp.pdf