Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn các xã, thị trấn

Tin tức, sự kiện  
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn các xã, thị trấn

Trong những năm qua Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã và đang đồng hành giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Với mạng lưới phủ rộng trên 21 xã, Thị trấn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân thông qua hoạt động uỷ thác, ủy nhiệm cho 275 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách  để phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tính đến ngày 13/12/2023, NHCSXH huyện triển khai thực hiện 12 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 628 tỷ đồng với hơn 9.500 hộ còn dư nợ, tăng hơn 82 tỷ đồng so với năm 2022, trong năm đã giúp cho hơn 3.366 lượt đối tượng chính sách được thu hưởng vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; hỗ trợ chi phí cho học sinh – sinh viên đang đi học; hỗ trợ người dân khu vực nông thôn xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đặc biệt năm 2023 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 NHCSXH huyện đã triển khai cho vay tạo việc làm cho 531 lao động với tổng nguồn vốn trên 43 tỷ đồng …

to giao dich.jpg

Hình ảnh tổ giao dịch của NHCSXH tại điểm giao dịch đặt tại UBND xã Phú Phúc

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen trên địa bàn huyện hiện nay, ngoài việc tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách đang thực hiện cho vay tại các thôn, tổ dân phố thì NHCSXH huyện Lý Nhân tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Ngoài ra, NHCSXH huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn trên địa bàn các xã, thị trấn cài đặt và tiếp tục sử dụng ứng dụng NHCSXH-GDTC được NHCSXH Việt Nam xây dựng và phát triển./.


Một buổi sinh hoạt Tổ TK&VV tại địa bàn xã Nhân Khang