Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngăn chặn tình trạng đốt phụ phẩm sau thu hoạch

Thông báo  
Ngăn chặn tình trạng đốt phụ phẩm sau thu hoạch
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc đốt rơm rạ và vận
động, nhắc nhở người dân chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa.
- Chỉ đạo các tổ chức hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên... tăng cường
hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xử lý rơm rạ sau
thu hoạch. Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn áp dụng các
giải pháp ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ và phụ phẩm cây trồng thân
thiện với môi trường nhằm cải tạo đất, tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản
xuất nông nghiệp.
- Tổ chức triển khai ký cam kết không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng
không đúng quy định.
- Phân công đồng chí Lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm đối với hành vi đốt rơm rạ, phụ phẩm
cây trồng và chất thải khác không đúng quy định theo thẩm quyền trên địa bàn
theo quy định, đặc biệt là hành vi đốt rơm rạ cạnh khu dân cư, các tuyến giao
thông chính; Thường xuyên báo cáo kết quả về UBND huyện
(qua Phòng Tài
nguyên và Môi trường)
để có hướng giải quyết, chỉ đạo