Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn chương trình tín dụng “học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” để các em đến trường trong năm học mới 2023-2024.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tín dụng chính sách xã hội  
Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn chương trình tín dụng “học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” để các em đến trường trong năm học mới 2023-2024.

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận với chương trình tín dụng.

Việc điều chỉnh đối tượng vay vốn, bổ sung đối tượng có mức sống trung bình và nâng mức vay tối đa 40 triệu đồng/01 sinh viên/năm đã làm giảm bớt nỗi lo của nhiều gia đình có con đi học.

Tính từ thời điểm Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực đến giữa tháng 9/2023, NHCSXH huyện Lý Nhân đã giải ngân số tiền 13.422 triệu đồng cho 325 hộ vay với 344 sinh viên. Tổng dư nợ chương trình tín dụng đến ngày 18/9/2023 đạt 27.105 triệu đồng với 581 hộ, 602 sinh viên còn dư nợ.

Vốn vay đã hỗ trợ các hộ gia đình trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.

nhCS.png

(Giải ngân vốn vay HSSV xã Nhân Bình tháng 9-2023)

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng phục vụ cho năm học mới 2023-2024. NHCSXH huyện phối hợp các đơn vị nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, đối tượng chính sách nắm được quy định, quy trình, thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, NHCSXH huyện phối hợp chính quyền địa phương rà soát đối tượng, khảo sát nhu cầu vay vốn, làm cơ sở tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện điều hành nguồn vốn cho các đơn vị, đảm bảo tất cả các hộ gia đình có học sinh, sinh viên đi học đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng, không để học sinh, sinh viên nào đúng đối tượng thụ hưởng phải nghỉ học do khó khăn về tài chính.


Nhân hàng chính sách xã hội huyện