Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị giao ban hội đoàn thể huyện triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Tin tức, sự kiện  
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị giao ban hội đoàn thể huyện triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.
Ngày 09/9/2021 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân (NHCSXH) cùng các hội đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động ủy thác tháng 7&8 năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Trong kỳ NHCSXH huyện phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt công tác tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo Ban giảm nghèo các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong điều kiện khó khăn của địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay NHCSXH huyện ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội với 84 đơn vị hội cấp xã, 290 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đến hết tháng 8/2021, NHCSXH huyện đã giải ngân cho 2.525 lượt hộ vay, tổng số tiền 104.660 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/8/2021 đạt 460.058 triệu đồng, tăng 25.872 triệu đồng so với đầu năm. Hoàn thành 95,39% kế hoạch tăng trưởng tín dụng.

giao ban.jpg
Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại trong công tác phối hợp, chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm.

Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trong những tháng cuối năm 2021, NHCSXH huyện cùng các đơn vị nhận ủy thác trú trọng tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định trong cho vay, sử dụng vốn vay; chỉ đạo cán bộ tín dụng thường xuyên tham dự, hướng dẫn sinh hoạt tổ TK&VV; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của hội đoàn thể cấp xã, nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác họp bình xét vay vốn, sử dụng vốn vay, hướng dẫn hộ vay thực hành tiết kiệm, chấp hành tốt Quy ước hoạt động tổ tham gia sinh hoạt tổ và gửi tiết kiệm định kỳ hằng tháng; bám sát kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn./.