Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ...

Tin tức, sự kiện  
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày 14/7/2020, tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân (NHCSXH), các hội đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác cùng NHCSXH đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ủy thác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 NHCSXH huyện phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt công tác tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo Ban giảm nghèo các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

NHCSXH huyện đã giải ngân cho 2.259 lượt hộ vay, tổng số tiền 89.822 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/6/2020 đạt 431.984 triệu đồng, tăng 17.090 triệu đồng so với đầu năm. Hoàn thành 91,45% kế hoạch tăng trưởng tín dụng.

Tổng số Tổ TK&VV 291 tổ. Số dư tiết kiệm của các thành viên trong Tổ TK&VV đến 30/6/2020 là 14.146 triệu đồng, giảm 379 triệu đồng so với đầu năm.

giao ban.jpg

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng chính sách vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục, điển hình như: Công tác sinh hoạt định kỳ của Tổ TK&VV không được duy trì, công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định của NHCSXH, Quy ước hoạt động tổ chưa đạt hiệu quả cao, công tác bình xét cho vay chưa chặt chẽ, không sát nhu cầu thực tế; Hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích, vay hộ, vay ké, hộ vay chây ỳ không thực hiện nghĩ vụ trả nợ…

Sinh hoat tai to dan pho Vinh Tien.jpg

Sinh hoạt tổ TK&VV HLHPN tổ DP Vĩnh Tiến – TT Vĩnh Trụ

Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Trong những tháng cuối năm 2020, NHCSXH huyện cùng các đơn vị nhận ủy thác trú trọng tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định trong cho vay, sử dụng vốn vay; chỉ đạo cán bộ tín dụng thường xuyên tham dự, hướng dẫn sinh hoạt tổ TK&VV; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của hội đoàn thể cấp xã, nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cô​ng tác họp bình xét vay vốn, sử dụng vốn vay, hướng dẫn hộ vay thực hành tiết kiệm, chấp hành tốt Quy ước hoạt động tổ tham gia sinh hoạt tổ và gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng; bám sát kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn./.