Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện giảm lãi suất cho vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về h...

Tin tức, sự kiện  
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện giảm lãi suất cho vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính Phủ; Hướng dẫn số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân đã báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện để chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã/ thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi và hỗ trợ lãi suất (HTLS), triển khai cho vay các chương trình tín dụng thông qua NHCSXH, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

  1. Đối tượng được HTLS

Khách hàng vay vốn được HTLS khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tố chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

- Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

- Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện HTLS và chưa hoàn thành việc tất toán (tính đến ngày 29/5/2022);

- Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

2. Tổng nguồn vốn HTLS: Tối đa 3.000 tỷ đồng.

3. Thời gian thực hiện HTLS:

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện HTLS theo điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước.

- Thời gian vay được HTLS được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện HTLS.

4. Mức HTLS:

Mức HTLS cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện HTLS và thời gian vay được HTLS.

5. Phương thức HTLS

Định kỳ hằng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, NHCSXH thực hiện tính số tiền HTLS của khoản vay và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

Để việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và HTLS đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách. NHCSXH huyện Lý Nhân đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, Ban quản lý Tổ TK&VV tổ chức bình xét vay vốn công khai, đúng đối tượng, đúng nhu cầu; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay; đôn đốc khách hàng trả nợ đúng cam kết.

Chi tiết liên hệ: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân, địa chỉ: Thôn 1 Mai Xá – thị trấn Vĩnh Trụ, điện thoại 02263871107 - 0915500689.​