Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị giao ban kỳ thứ 2 năm 2020.

Tin tức, sự kiện  
Ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị giao ban kỳ thứ 2 năm 2020.
Ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị giao ban kỳ thứ 2 năm 2020.
Ngày 12/02/2020, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân, NHCSXH huyện và 4 Hội đoàn thể cấp huyện đã tổ chức họp giao ban phiên thường kỳ tháng 3/2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác tháng 1&2 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 3&4 năm 2020. Tham dự phiên họp có Lãnh đạo và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách của Huyện hội, Ban Giám đốc, Tổ trưởng tổ KH-NV, Trưởng KT-NQ và cán bộ tín dụng PGD NHCSXH huyện. Chủ trì phiên họp là đồng chí Lê Thanh Quân – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Lý Nhân.

​Đại diện NHCSXH, đồng chí Phó giám đốc chủ trì phiên họp đã tổ chức triển khai các văn bản mới liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách và công tác ủy thác trong  tháng 1&2 năm 2020.

Công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH cùng các hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện tốt, triển khai kịp thời nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Kết quả hoạt động tín dụng đến 29/20/2020: Tổng nguồn vốn kế hoạch đạt 491.720 triệu đồng, tăng 13.350 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 2,79%. Doanh số cho vay tháng 1&2 đạt 28.568 triệu đồng, doanh số thu nợ tháng 1&2 đạt 23.332 triệu đồng. Tổng dư nợ 420.131 triệu đồng, tăng so với đầu năm: 5.236 triệu đồng. Trong đó dư nợ ủy thác là 419.838 triệu đồng, chiếm 99,93% tổng dư nợ.

Hoi nghi.jpg

Đại biểu dự Hội nghị

Nợ xấu: 798 triệu đồng, chiếm 0,19% tăng 39 triệu đồng so với đầu năm, trong đó NQH 798 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,19%, nợ khoanh 0 đồng.

Tỷ lệ hộ vay tham gia gửi tiết kiệm định kỳ đạt 91,3%

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hội nghị đã thống nhất thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong công tác ủy thác, chỉ đạo Hội đoàn thể cấp xã thực hiện nghiêm việc tham gia sinh hoạt tổ TK&VV, giám sát chặt chẽ việc bình xét cho vay, thường xuyên kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, hướng dẫn hộ vay thực hành tiết kiệm, chấp hành tốt quy ước hoạt động tổ; trú trọng công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định trong cho vay, sử dụng vốn vay; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của hội đoàn thể cấp xã, nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV; bám sát kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn./.