Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người cung cấp thông tin  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhương

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0979.198.888​

Email: nguyenducnhuong@hanam.gov.vn

​Địa chỉ liên hệ: Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

4. Người cung cấp thông tin UBND các xã, thị trấn

UBND xã Công Lý

ĐT: 02263.870.029

Email: ubndcongly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tùng

ĐT: 0942.760.758

Email: nguyenthanhtung.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Chính Lý

ĐT: 02263.660.717

Email: ubndchinhly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Hoàng Đức Thuấn

Điện thoại: 0979.874.160

Email: hoangducthuan.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Văn Lý

ĐT: 02263.870.179

Email: ubndvanly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Vũ Văn Cao

Điện thoại: 0947.270.688

Email: vuvancao.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Hợp Lý

ĐT: 02263.870.182

Email: ubndhoply.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đỗ Hữu Nội

ĐT: 0917.799.048

Email: dohuunoi.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nguyên Lý

ĐT: 02263.874.103

Email: ubndnguyenly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đặng Xuân Đạo

ĐT: 0989.578.976

Email: dangxuandao.ln@hanam.gov.vn

 

UBND thị trấn Vĩnh Trụ

ĐT: 02263.870.089

Email: ubndvinhtru.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đặng Xuân Hưng

ĐT: 0835.335.739

Email: dangxuanhung.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Bắc Lý

ĐT: 02263879.175

Email: ubndbacly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trương Anh Hải

ĐT: 0942.606.587

Email: truonganhhai.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Chân Lý

ĐT: 02263.648.177

Email: ubndchanly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Dung

ĐT: 0977.749.236

Email: nguyenvandung.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Đạo Lý

ĐT: 02263.504.770

Email: ubnddaoly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch:Vũ Đức Kha

ĐT: 0946.935.654

Email: vuduckha.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Đức Lý

ĐT: 02263.870.088

Email: ubndducly.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Đức Ngọc

ĐT: 0916.873.222

Email: nguyenducngoc.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Trần Hưng Đạo

ĐT: 02263.879.473

Email: ubndnhandao.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Văn Nghị

ĐT: 039.5779.797

Email: tranvannghi.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Chính

ĐT: 02263.870.120

Email: ubndnhanchinh.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Ngô Minh Toan

ĐT: 0979.701.064

Email: ngominhtoan.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Khang

ĐT: 02263.870.099

Email: ubndnhankhang.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Lê Bá Thu

ĐT: 0967.908.721

Email: lebathu.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Mỹ

ĐT: 02263.876.765

Email: ubndnhanmy.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Công Thành

ĐT: 0942.136.397

Email: trancongthanh.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Nghĩa

ĐT: 02263.628.121

Email: ubndnhannghia.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Tiến Nhụ

ĐT: 0917.799.048

Email: nguyentiennhu.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Thịnh

ĐT: 02263.876.702

Email: ubndnhanthinh.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Hà

ĐT: 0946.325.527

Email: nguyenngocha.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Phú Phúc

ĐT: 02263.876.937

Email: ubndphuphuc.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Văn Thanh

ĐT: 0984.443.495

Email: tranvanthanh.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Tiến Thắng

ĐT: 02263.876.741

Email: ubndtienthang@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Trung Hà

ĐT: 0945.074.565

Email: trangtrungha.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Xuân Khê

ĐT: 02263.876.873

Email: ubndxuankhe.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Mạnh Ngọc

ĐT: 0979.142.061

Email: tranmanhngoc.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Nhân Bình

ĐT: 02263.630.324

Email: ubndnhanbinh.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Cao Xuân Huy

ĐT: 0979.142.601

Email: caoxuanhuy.ln@hanam.gov.vn

 

UBND xã Hòa Hậu

ĐT: 02263.637.883

Email: ubndhoahau.ln@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Hữu Thao

ĐT: 0915.372.641

Email: tranhuuthao.ln@hanam.gov.vn​ 


Tin liên quan