Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhân Bình tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Tin tức, sự kiện  
Nhân Bình tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Thời gian qua, xã Nhân Bình tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.Theo đó, địa phương đã sớm thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và 4 tiểu ban phục vụ bầu cử gồm:  Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và Tiểu ban đảm bảo cơ sở vật chất. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, thời gian qua Tiểu ban tuyên truyền bầu cử của xã đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, đồng thời tuyên truyền kịp thời về các văn bản, hướng dẫn của các cấp về tổ chức cuộc bầu cử. Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo và tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhờ vậy đến thời điểm này, an ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm, chưa xuất hiện đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử ĐBHĐND cấp xã. Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự bầu ĐBHĐ xã khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 được đặc biệt coi trọng. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, ủy ban bầu cử xã đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ đói với 50 hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân khóa XX. Hiên nay xã cũng đã hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, hoàn thành việc lập danh sách cử tri. Đây là điều kiện để Nhân bình triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình Bầu cử.