Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHCSXH huyện hướng dẫn thủ tục cho vay người sử dụng lao động (NSDLĐ) để trả lương ngừng việc đối với người lao động ...

Tin tức, sự kiện  
NHCSXH huyện hướng dẫn thủ tục cho vay người sử dụng lao động (NSDLĐ) để trả lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19
Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ- TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Căn cứ hướng dẫn số 5446/HD - NHCS ngày 20/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay NSDLĐ để trả lương ngừng việc đối với NLĐ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện và thủ tục NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ đơn giản hơn, thuận lợi hơn.

anh.png


I. Đối tượng, điều kiện được vay vốn…

Người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Lãi suất cho vay 0%/Năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/Năm

5. Thời hạn cho vay tối đa 12 tháng.

6. Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

II. Hồ sơ vay vốn

1. Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg

2. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

a). Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

b). Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

c). Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

(1). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

(2). Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

(3). Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

(4). Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d). Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

e). Giấy ủy quyền (nếu có).

  1. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

    a). Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 2 nêu trên.

    b). Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, e điểm 2 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
  2. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc các loại giấy tờ quy định tại tiết c, d điểm 2 nêu trên để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay.

Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của khách hàng, NHCSXH phê duyệt cho vay. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.