Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Điểm giao dịch xã” tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Tin tức, sự kiện  
Phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Điểm giao dịch xã” tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Điểm giao dịch xã là hoạt động đặc trưng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Tại huyện Lý Nhân, hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã đã giúp đối tượng vay vốn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời, thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh tế hộ gia đình, đảm bảo an sinh xã hội.


nhan binh.jpg

​Người dân đến giao dịch tại Điểm giao dịch xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân 

Huyện Lý Nhân trước đây là huyện thuần nông. Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch sang tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khôi phục và phát triển làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội có đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Để hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận dễ dàng, thuận tiện với nguồn vốn và các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. NHCSXH huyện thành lập 21/21 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn, giao dịch vào các ngày cố định trong tháng. Hầu hết các nghiệp vụ được giải quyết tại Điểm giao dịch xã góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho khách hàng.

NHCSXH công khai chính sách tín dụng ưu đãi, thủ tục giải quyết công việc, số liệu hoạt động tại trụ sở UBND cấp xã để các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và người dân tham gia giám sát đảm bảo công khai, minh bạch.

NHCSXH huyện luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Điểm giao dịch xã, hoạt động của NHCSXH luôn được NHCSXH cấp trên, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Với tinh thần “phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã", NHCSXH luôn đồng hành sát cánh, mang nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nhờ tổ chức tốt các phiên giao dịch tại các Điểm giao dịch xã. Thời gian qua chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp xã, chất lượng hoạt động ủy thác tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện được nâng lên rõ rệt. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 29/02/2024 đạt 651.243 tỉ đồng (tăng 94.441 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023) với 9.798 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thuộc 275 tổ TK&VV tại 140 thôn của 21 xã, thị trấn vay vốn.

Mô hình Điểm giao dịch tại xã của NHCSXH là cầu nối giúp hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, đem đồng vốn ưu đãi đến tay người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và cũng là một trong những nguồn lực đóng góp vào sự thành công của chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao.​


Ngân hàng chính sách xã hội