Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân năm 2019

Thông báo  
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân năm 2019