Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân tổng kết công tác ủy thác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm...

Tin xã, thị trấn  
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân tổng kết công tác ủy thác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 05/01/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp huyện, cán bộ hội đoàn thể phụ trách vốn uỷ thác, các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ chuyên môn NHCSXH huyện.

HN.png

Toàn cảnh Hội nghị giao ban tổng kết công tác ủy thác năm 2023

Năm 2023 NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với Hội, đoàn thể nhận uỷ thác các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, truyền tải, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.

Làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH huyện điều hành kế hoạch tín dụng đạt kết quả cao.

Đến 31/12/2023 tổng nguồn vốn uỷ thác địa phương là 22.154 triệu đồng. Trong đó vốn uỷ thác UBND tỉnh 19.476 triệu đồng, tăng 5.550 triệu đồng so với đầu năm; vốn uỷ thác UBND huyện 2.679 triệu đồng, tăng 900 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 112,5% kế hoạch được giao.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn 639.704 triệu đồng, tăng 93.584 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 17,14%, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Trong đó dư nợ vốn uỷ thác 638.809 triệu đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ.

Trong năm 2023, hội đoàn thể nhân uỷ thác các cấp đã bám sát chỉ đạo của BĐD HĐQT NHCSXH huyện thực hiện nhiệm vụ uỷ thác đạt kết quả cao, chất lượng hoạt động uỷ thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì nâng cao.

Hội đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của NHCSXH, tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng tham gia quản lý vốn, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp hội được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được đóng góp vào thành tích trong tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm còn một số tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục như công tác tuyên truyền, công tác giám sát sử dụng vốn,…

giao dich.jpg

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. NHCSXH huyện cùng các đơn vị nhận uỷ thác xây dựng nội dung, phương án triển khai nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, Ban quản lý tổ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để người dân và khách hàng nắm được các chương trình tín dụng chính sách, quy định trong cho vay, sử dụng vốn vay; tích cực đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu, đồng thời tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách, không để trường hợp nào đúng đối tượng, có nhu cầu mà không được vay vốn.


Ngân hàng chính sách xã hội