Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Bản tin Nông thôn mới  
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 128). Theo Nghị quyết 128, khi cả nước áp dụng Nghị quyết này, sẽ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

          Căn cứ Nghị quyết 128, ngày 18/10/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể: đối với cấp tỉnh ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (Vùng màu vàng); đối với cấp huyện, cả 06 huyện, thị đều ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (Vùng màu vàng); đối với cấp xã: cấp 1 - nguy cơ thấp (Vùng  màu xanh) có 88 đơn vị và cấp 2- nguy cơ trung bình (Vùng màu vàng) có 21 đơn vị.

          Theo đó, huyện Lý Nhân ở cấp 2 - nguy cơ trung bình (Vùng màu vàng), trong đó:

- Cấp 1 - nguy cơ thấp (Vùng màu xanh) gồm 20 xã, thị trấn: Thị trấn Vĩnh Trụ, Bắc Lý, Chân Lý, Chính Lý, Công Lý, Đức Lý, Hòa Hậu, Hợp Lý, Nguyên Lý, Nhân Bình, Nhân Chính, Trần Hưng Đạo, Nhân Khang, Nhân Mỹ, Nhân Nghĩa, Nhân Thịnh, Phú Phúc, Tiến Thắng, Văn Lý, Xuân Khê.

- Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) gồm 01 đơn vị: Xã Đạo Lý

          Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Thực hiện Công văn số 2865/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Lý Nhân ban hành Công văn số 1233/UBND-VP, ngày 22/10/2021 áp dụng trên địa bàn huyện, cụ thể:

          Thứ nhất, Đối với các hoạt động tập trung đông người:

          - Không tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vị công sở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất và đối với các hoạt động đám cưới, đám hỏi; yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế.

          - Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Không tập trung quá 30 người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là nguyên tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

          - Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thư viện, triển lãm, chiếu phim, bảo tàng, phòng tập thể thao trong nhà, giải đấu thể thao hoạt động không quá 50% công suất, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Thứ hai, Đối với các hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa: Được hoạt động bình thường với công suất, hướng tuyến theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế; chủ phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã QR.

          Thứ ba, Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế sau:

          - Nhà hàng, quán ăn, uống hoạt động không quá 50% công suất tại một thời điểm, có vách ngăn/tấm chắn, chủ cửa hàng và người phục vụ phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19, đóng cửa trước 23h00 hàng ngày.

          - Cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp, làm tóc (bao gồm cắt tóc) phục vụ không quá 50% công suất  tại một thời điểm, thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.

          - Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hoạt động nhưng phải có kế hoạch, giải pháp thực hiện giãn khoảng cách giữa các quầy hàng, người mua hàng và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

          Thứ tư, Các cơ sở sản xuất kinh doanh được hoạt động bình thường theo quy định pháp luật nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

          Thứ năm, Đối với hoạt động giáo dục trực tiếp: Giao phòng GDĐT huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện chủ động xin ý kiến Sở GDĐT để tham mưu kịp thời UBND huyện phương án tổ chức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng, chống  dịch Covid-19 theo quy định.

          Thứ sáu, Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ: karaoke, vũ trường, quán bar, massage, quán internet, trò chơi điện tử để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

          Thứ bảy, Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến, về tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

          - Xét nghiệm:

          + Thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến, về từ địa bàn có dịch ở cấp  độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

          + Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người khỏi bệnh: Chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

          - Cách ly y tế:

          - Đối với người đến, về từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế ), người tiếp xúc gần F1: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn: số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021, số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021, số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021.

          - Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế.

          - Đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế.

          - Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng.

          Thứ tám, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid - 19 đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đúng quy định; thường xuyên cập nhật mức độ nguy cơ, cấp độ dịch từng địa bàn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh khác theo công bố của Bộ Y tế (tại địa chỉ https: //moh.gov.vn//dia-diem-cach-ly) để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

          Việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, lĩnh vực, địa bàn quản lý nghiêm túc, hiệu quả.


Bản tin NTM