Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Thái Hà- Vạn Hải Lý

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Thái Hà- Vạn Hải Lý

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Liên doanh Vạn  Hải Lý- Happytex

Tính chất: Là khu đô thị mới được đầu tư xây dựng kỹ thuật đồng bộ

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: Khoảng 12,6 ha

Mục tiêu:

Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung  xây dựng đô thị Thái Hà

-  Khai thác quỹ đất hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển không gian chung của khu vực.

- Hình thành khu đô thị nhà ở có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp cải tạo, khớp nối hạ tầng dân cư hiện hữu, tạo lập hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại​

Văn bản liên quan:SY 74 QD 539 ngay 29.3.2019 cua UBND tinh.pdf