Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch Khu nhà ở đô thị Nam Cao,thuộc xã Hòa Hậu

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quy hoạch Khu nhà ở đô thị Nam Cao,thuộc xã Hòa Hậu
Tên đồ án:Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Nam Cao, thuộc xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân
Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dânhuyện Lý Nhân
Mục tiêu, tính chất, quy mô và phạm vi nghiên cứu:
Cụ thểhóa đồ án Quy hoạch chung kết hợp quy hoạch phân khu thị trấn Nhân Hậu,
huyện Lý Nhân.-Hình thành khu ở mớicó hạ tầng kỹ thuật,htầngxã hội đồng bộ phục
vụ người dân xã Hòa Hậuvà các khu vực xung quanh trên địa bàn huyện Nhân,
đáp ứng quá trìnhđô thị hóa trên địa bàn xã góp phần đô thhóa đẩy nhanh quá trình
nâng cp đô thHòa Hậu theo ltrình phát triển đã đề ra
Dự toán kinh phí:
Kinh phí lập quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Quyết định kèm theo: 12. QĐ NVQH Hòa Hậu.pdf