Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch xây dựng cum công nghiệp xã Đức Lý, huyện Lý nhân

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quy hoạch xây dựng cum công nghiệp xã Đức Lý, huyện Lý nhân
Tên Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đức Lý thuộc xã Đức Lý và xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.​
Nguồn vốn thực hiện: Tổ chức, cá nhân tài trợ
Kinh phí lập Quy hoạch: 1.910.628.000,0 đồng​
Quyết định kèm theo: document (2).pdf