Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017 huyện Lý Nhân

Thông tin chương trình, đề tài khoa học  
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017 huyện Lý Nhân
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Lý Nhân đã công nhận 299 sáng kiến kinh nghiệm giáo viên thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và cơ quan phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Lý Nhân là sáng kiến cấp huyện năm học 2016-2017, chi tiết xem tại:QD 2304 ngay 21.4.17 cua UBND huyen.pdf