Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 26 công trình khai thác nước trên địa...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Quyết định phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 26 công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan