Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định tkhen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Quyết định tkhen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện 2018
Xem chi tiết tại: QD KT HIẾN MÁU 2018.doc