Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc bổ sung danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân

Thông báo  
Quyết định Về việc bổ sung danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân
Xem chi tiết tại đây:2-QD 1573 ngay 01.9.2021 UBT.pdf
Tin liên quan