Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách và công nhận danh sách giáo viên trúng tuyển đặc cách các đơ...

Tin tức, sự kiện  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách và công nhận danh sách giáo viên trúng tuyển đặc cách các đơn vị trực thuộc UBND huyện Lý Nhân năm 2019
Xem chi tiết tại đây: QĐ phê duyệt KQ TD đặc cách GV LN.pdf
Danh sách trúng tuyển đặc cách giáo viên DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẶC CÁCH GV HUYỆN LÝ NHÂN NĂM 2019.xls: