Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai ...

Tin xã, thị trấn  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn

Ủy ban nhân dân các xã ​:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và tố giác các đối tượng khai thác cát trái phép, kinhdoanh, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc để các cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đồng thời vận động nhân dân và các tổ chức kiên quyết không tiêu thụ cát do khai thác trái phép hoặc không rõ nguồn gốc.

- Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về khoáng sản (cát) và hoạt động khai thác cát trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông, theo thẩm quyền (quy định tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gửi kèm theo) và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác (theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tại Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện) hoặc được bảo vệ giữ gìn tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật trên địa bàn; Bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản, công bố công khai rộng rãi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, gửi kèm theo) để người dân được biết, theo dõi, giám sát.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ - phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng, hoạt động khai thác cát của các Doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép, đặc biệt đối với khu vực bãi tam tỉnh tại địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý (hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý) nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Thành lập các Tổ giám sát của xã (thành viên có đại diện cho các thôn, (xóm) thường xuyên họp tổ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra công tác quản lý khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn (điển hình như các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, tập kết cát, sỏi trái phép).

- Phân công đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách các địa bàn trọng điểm, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm trong việc khai thác cát trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu địa phương để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và phải có biện pháp khắc phục ngay.

Xem chi tiết tại đây: 8. CV UBND huyen vv tang cuong QLNN ve khoang san 22.pdf