Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện công tác vệ sinh môi trường đón huyện Nông thôn mới và tích cực tuyên truyền cải tạo vườn tạp, x...

Bản tin Nông thôn mới  
Tăng cường thực hiện công tác vệ sinh môi trường đón huyện Nông thôn mới và tích cực tuyên truyền cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Sau gần 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân đến nay huyện Lý Nhân đã có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

          Sau gần 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân đến nay huyện Lý Nhân đã có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

          Có thể nói, cảnh quan môi trường là yếu tố đầu tiên và dễ thấy nhất trong việc thay đổi diện mạo nông thôn. Thời gian qua huyện Lý Nhân đã quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cơ bản đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, triển khai trồng hoa ở các tuyến đường giao thông, trụ sở cơ quan..., đặc biệt trong thời gian đón đoàn Văn phòng điều phối Trung ương về thẩm định để công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

          Tuy nhiên, sau ngày đoàn về kiểm tra tình trạng rác thải phát sinh dọc các tuyến đường, kênh, mương, ao, hồ, các khu vực công cộng, rác thải tại các bể trung chuyển tràn ra cả lòng đường làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời một số địa phương không thường xuyên kiểm tra bể rác và liên vệ với Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam kịp thời về bốc xúc, vận chuyển, xử lý. Một số địa phương không thực hiện nghiêm và duy trì thường xuyên việc ra quân tổng vệ sinh trên các đường làng, ngõ xóm; chưa chủ động triển khai thực hiện, còn xảy ra tình trạng khi UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện đôn đốc mới thực hiện.

          Cùng với công tác vệ sinh môi trường, huyện cũng quan tâm chỉ đạo Hội Nông dân huyện tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu cũng đã góp phần giúp người dân cải thiện đời sống, tăng thu nhập; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Với việc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu sẽ khơi dạy tinh thần tự chủ, tự lực, sáng tạo của người dân để khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây chủ lực, lợi thế của từng địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

          Để đảm bảo cảnh quan môi trường thường xuyên xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tiêu chí số 17 về xây dựng Nông thôn mới và thực hiện tốt việc tuyên truyền cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, trong thời gian tới đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Một là, tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thực hiện nghiêm việc duy trì ra quân tổng vệ sinh các tuyến đường, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, trụ sở cơ quan, đơn vị, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý chất thải, phát động trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường.

          Hai là, chỉ đạo các tổ thu gom rác thải thu gom toàn bộ rác thải phát sinh dọc các tuyến đường, kênh, mương, ao, hồ, các khu dân cư tập trung, các chợ, nơi công cộng, nơi thờ tự, nơi tổ chức các lễ hội..., duy trì tốt việc thu gom và đổ rác thải vào phía bên trong bể trung chuyển, nghiêm cấm tình trạng đổ rác thải ra lòng đường làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Đối với các loại rác hữu cơ có thể chôn huỷ tại vườn của các hộ gia đình, tìm vị trí chôn hủy gần nơi thu gom, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo vệ sinh. Đối với rác thải rắn, vận chuyển về khu tập trung để xử lý theo quy định.

          Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, quyết tâm trong cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu nhằm nâng cao thu nhập, làm giàu cho gia đình, góp phần thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các hộ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng. Đồng thời tạo điều kiện cho các hộ tham gia cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu kiểu mẫu được tiếp cận khoa học kỹ thuật, các nguồn vay, các chính sách hỗ trợ để các hộ có điều kiện phát triển sản xuất.

          Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của huyện tiếp tục tuyên truyền phát động hội viên, đoàn viên, nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường; trồng mới và chăm sóc hoa đã trồng trên các tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học; cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu trên địa bàn huyện góp phần giúp người dân cải thiện đời sống, tăng thu nhập; tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

          Năm là, Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng về công tác vệ sinh môi trường để nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thông báo cho nhân dân biết về lịch thu gom rác thải và đề nghị nhân dân chỉ tập kết rác thải vào ngày thu gom rác thải. Đồng thời thường xuyên phát sóng tuyên truyền cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu để người dân tham gia hưởng ứng thực hiện tốt.

          Sáu là, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường nhằm phát hiện kênh mương, tuyến đường hoặc bể rác nào không đảm bảo yêu cầu về môi trường theo quy định.

          Với sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp sẽ góp phần tích cực vào việc đón huyện nông thôn mới và xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.