Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tin tức, sự kiện  
Tập huấn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Sáng ngày 17/5/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Dự tại điểm cầu Hội trường UBND huyện có đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.


90 (3).png

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND huyện Lý Nhân. 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt những điểm mới của Luật Đất đai 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua vào ngày 18/01/2024, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2025, một số điều khoản có hiệu lực thi hành trong năm 2024 (Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian có hiệu lực toàn bộ Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 01/7/2024). Luật Đất đai mới có 16 Chương, 260 Điều (tăng 48 Điều so với Luật Đất đai 2013); được xác định là đạo luật quan trọng, có mối quan hệ với nhiều quy định của hệ thống pháp luật nước ta; nội dung luật có nhiều điểm mới, tháo gỡ được nhiều vướng mắc thực tiễn đặt ra mà Luật Đất đai 2013 và hệ thống văn bản pháp luật đất đai hiện hành chưa giải quyết được. Nhiều nội dung mới của Luật Đất đai 2024 mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Luật phân cấp mạnh cho chính quyền cấp huyện, nhất là trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác định giá đất… Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững... Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt nội dung Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 90 (1) (1).png

Lãnh đạo huyện Lý Nhân theo dõi buổi tập huấn.

     Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý nhà nước về đất đai góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tố chức và Nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Sau hội nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống.