Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021

Tin tức, sự kiện  
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021
Vụ Xuân là vụ sản xuất chính trong năm bởi đây là vụ có điều kiện thời tiết ít biến động, thuận lợi cho đầu tư thâm canh, tăng năng suất và sản lượng lúa cao nhất. Trong những năm gần đây, huyện Lý Nhân luôn chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân như: giống, phân bón, làm đất, bơm nước, tập huấn kỹ thuật gieo trồng và phòng trừ sâu bệnh hại cho nông dân.

Với phương châm chỉ đạo lấy an toàn sản xuất làm đầu và hiệu quả sản xuất làm thước đo, phòng trừ hiệu quả sâu hại, dịch bệnh nguy cơ trên cây trồng. Do vậy, toàn huyện không có thiệt hại lớn do bệnh hại cây trồng gây ra, góp phần nâng cao năng suất và giá trị trên đơn vị diện tích, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân.

          Vụ Xuân năm 2020, toàn huyện đã gieo cấy được 5.592,8 ha đạt 99% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 66,5 tạ/ha, trong đó gieo thẳng 3.808,2 chiếm 68,1% tổng diện tích. Về trồng cây màu đã trồng được tổng diện tích 2.300,9 ha = 129,9% kế hoạch.

          Tuy nhiên, công tác sản xuất vụ Xuân năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất của một số địa phương chưa nghiêm túc, chưa tuân thủ lịch thời vụ, kết quả xử lý hạt giống còn thấp, công tác phòng trừ sâu bệnh còn chưa tuân thủ theo hướng dẫn nên một số địa phương năng suất lúa còn thấp. Công tác quản lý nước trên ruộng ở một số nơi chưa tốt. Việc thực hiện ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ở các Hợp tác xã còn hạn chế, tạo tâm lý cho nông dân không yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất các loại cây trồng hàng hóa. Việc tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất nông sản sạch, tiến độ triển khai thực hiện chậm, các mô hình tích tụ đang hoạt động vẫn còn nhỏ không nhân rộng được.

          Theo dự báo, vụ Xuân năm 2021 là vụ xuân lạnh, nền nhiệt độ thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển và sinh trưởng của các loại cây trồng nên cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021, tiếp tục phát huy thế mạnh của vụ Xuân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do điều kiện thời tiết gây ra, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau đây:

          Thứ nhất, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2021, giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng đơn vị thôn xóm, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra đôn đốc giải quyết kịp thời những vướng mắc để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; căn cứ lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ Xuân 2021 của huyện để chủ động triển khai sản xuất vụ Xuân 2021.

          Thứ hai, tăng cường tuyên truyền về công tác sản xuất vụ Xuân, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng thông qua các hội nghị tập huấn, trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là trên hệ thống Đài truyền thanh để nhân dân chủ động sản xuất, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh hại cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

          Thứ ba, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thủy lợi, kiểm tra giải toả các công trình, vật cản trên các hệ thống kênh mương, đảm bảo khơi thông dòng chảy để phục vụ tốt việc tưới tiêu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp, thực hiện tốt các khâu dịch vụ thiết yếu và mở rộng hoạt động các dịch vụ thoả thuận như: Tiêu thụ nông sản, làm đất, cung ứng vật tư, phân bón,...từng bước giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hoá, thực hiện chương trình liên kết giữa các Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất nông sản sạch với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

          Thứ tư, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021 đạt hiệu quả, nhất là theo dõi diễn biến thời tiết để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu giống phù hợp; làm tốt công tác thanh kiểm tra giống, vật tư phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật để hạn chế nông dân mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

          Thứ năm, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật thâm canh và chăm sóc cây trồng; chủ động trong công tác phòng chống bệnh hại cây trồng.

          Thời tiết còn diễn biến phức tạp, tình hình sâu bệnh hại cây trồng tiếp tục có diễn biến phức tạp khó lường, giá cả giống, vật tư phân bón có khả năng tăng cao nên ảnh hưởng đến tâm lý và tư tưởng của nhân dân trong việc đầu tư sản xuất. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành có liên quan cần quan tâm triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021 đạt hiệu quả.​​


Bản tin NTM