Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Tin tức, sự kiện  
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19
Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Phủ Lý và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống dịch Covid -19, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp người bị lây nhiễm dịch bệnh là vô cùng cần thiết.

          Công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Lý Nhân thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Để duy trì và giữ vững kết quả đã đạt được, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các xã, thị trấn, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Một là, Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên hệ thống Đài truyền thanh về tình hình dịch Covid -19; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, về các biện pháp phòng chống dịch để người dân nắm bắt kịp thời, nâng cao ý thức chấp hành trong việc phòng, chống dịch.

          Hai là, Chỉ đạo quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những người trở về từ vùng có dịch, các trường hợp cách ly y tế tại nhà; thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm mới phát hiện để có giải pháp xử lý kịp thời. Chỉ đạo giải tỏa triệt để tất cả các điểm chợ cóc, quản lý chặt chẽ các các khu vực chợ dân sinh trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm theo đúng quy định những trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống Covid -19.

          Ba là, Huy động tổng lực cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch Covid- 19; phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng y tế, quân sự, công an, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, Tổ Covid công đồng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng vắc - xin trong phòng chống dịch Covid-19, không phân biệt vắc – xin, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền, động viên các tập thể, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

          Bốn là, Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp Nhân dân trước diễn biến của dịch. Vận động đội ngũ tuyên truyền viên, công tác viên, cán bộ, đảng viên, tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch Covid- 19. Chủ động nắm bắt thông tin, đặc biệt là thông tin sai lệch về dịch trên địa bàn, chủ động đấu tranh ngăn chặn.

          Năm là, đài Truyền thanh huyện tăng thời lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, diễn biến, tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc - xin trong phòng chống dịch Covid-19, không phân biệt vắc - xin để người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm chủng vắc-  xin là quyền lợi đối với cá nhân và là trách nhiệm đôi với cộng đồng", “Vắc – xin tốt nhất là vắc – xin được tiêm sớm nhất". Tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phỏng chống dịch Covid-19.

          Sáu là, Chỉ đạo tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng trên địa bàn, yêu cầu thành viên các tổ Covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của người dân thuộc khu vực/ nhóm hộ phụ trách, nhất là những trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà và việc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

          Bảy là, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp với tình hình hiện nay.

Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc tiêm phòng Vắc - xin, quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch về và các trường hợp cách lý tại nhà sẽ góp phần quan trọng đẩy lùi dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 


Bản tin NTM