Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thôn Phúc Thủy dẫn đầu toàn xã Hợp Lý trong việc đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại...

Tin tức, sự kiện  
Thôn Phúc Thủy dẫn đầu toàn xã Hợp Lý trong việc đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
Những năm qua, thôn Phúc Thủy luôn là thôn dẫn đầu toàn xã Hợp Lý trong việc đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Thôn Phúc Thủy có tới gần 100 hộ mở lò sản xuất bánh mỳ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; gần 200 lao động đang làm việc trong các công ty, doanh nghiệp ở các khu công nghiệp: Hòa Mạc, Đồng Văn (thị xã Duy Tiên); gần chục hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, hàng ăn ngay trên địa bàn thôn; gần 100 người làm nghề xây dựng, phụ hồ; gần 300 hộ phát triển kinh tế vườn với các giống cây chủ lực là bưởi, hồng xiêm, ổi, thanh long…Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập của người dân trong những năm qua tăng nhanh, từ gần 20 triệu đồng năm 2013 lên gần 60 triệu đồng năm 2019. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong thôn dự kiến đạt gần 80 triệu đồng; thôn không còn hộ nghèo. ​