Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Lý

Thông báo  
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Lý
SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVBĐGTS
 
Số: 73/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2018​​

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

1. Tài sản đấu giá: Tổng số 24 lô đất cụ thể như sau:

VỊ TRÍ SỐ 3, Khu vực 02 gồm các lô:

+ Từ lô LK-01 đến lô LK-11; từ lô LK-15 đến lô LK-26 có giá khởi điểm 300.000 đồng/m2.

+ Lô LK-14 có giá khởi điểm 330.000 đồng/m2.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu đến UBND xã Văn Lý, huyện Lý Nhân hoặc Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam để tham khảo hồ sơ và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, các vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia ở vị trí nào thì đấu giá tại vị trí đó;

- Số lượng lô đất được bán tại phiên đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 16/03/2018 trong giờ làm việc. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00' ngày 20/03/2018.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).        

3. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Số tiền đặt trước: 7.000.000 đồng/01lô (Bảy triệu đồng).

Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 8h00' đến hết 11h30' ngày 20/03/2018 như sau:

+ Nộp trực tiếp cho Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam;

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), 

+ Người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 8h00' ngày 22/03/2018 (Thứ năm);

Địa điểm đấu giá tài sản: Hội trường UBND xã Văn Lý;

Hình thức bán đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng do Trung tâm DVBĐGTS thống nhất với người có tài sản và công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968. 

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;
- UBND xã Văn Lý;
- Đài phát thanh xã Văn Lý;
- Niêm yết tại trụ sở xã Văn Lý; TTDVBĐGTS;
- Lưu TTĐG.
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Đào Xuân Chiến