Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tiếp cận thông tin  
Thông báo cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

1. Đầu mối cung cấp thông tin

Họ và tên: Nguyễn Thế Quỳnh.

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Điện thoại: 0912.287.259

Địa chỉ hòm thư điện tử: nguyenthequynh.ln@hanam.gov.vn

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Thứ 4, hàng tuần: ​

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00.

 + Buổi chiều: từ 14h đến 17h00.

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

- Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, thị trấn Vĩnh trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.