Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết thúc mời quan tâm các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đức Lý, Cụm công nghiệp Th...

Thông báo kết thúc mời quan tâm các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đức Lý, Cụm công nghiệp Thái Hà
Xem chi tiết tại đây: document - 2022-01-28T165954.987.pdf