Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch Nghe phổ biến Nội quy và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND ...

Tin tức, sự kiện  
Thông báo Lịch Nghe phổ biến Nội quy và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lý Nhân thông báo đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, cụ thể như sau:

1. Nghe phổ biến Nội quy và nhận Phòng phỏng vấn

Thời gian, địa điểm: Buổi chiều ngày 12/01/2022 (chiều thứ )

- Từ 15h00' đến 16h00': Nghe phổ biến Nội quy xét tuyển, tại Phòng Hội đồng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân.

- Từ 16h00' đến 17h00': Nhận Phòng phỏng vấn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân.

2. Lịch tổ chức Phỏng vấn

- Thời gian: Buổi sáng ngày 13/01/2022 (sáng thứ Năm)

+ Từ 7h15': Khai mạc kỳ xét tuyển.

+ Từ 7h45': Tổ chức Phỏng vấn.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, ngõ 293, đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.