Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 227/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07  tháng 6 năm 2021


THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân; Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 01 lô, cụ thể như sau:

- Vị trí 1- Thôn Lưu: Lô LK- 09; giá khởi điểm 2.000.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Đạo Lý hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/6/2021 đến hết 10h00' ngày 28/6/2021.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 22/6/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đạo Lý để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1  (Hai trăm nghìn đồng).

 5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 60.000.000đ/1lô (Sáu mươi triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính ngày 25/6/2021 và từ 7h30’ ngày 28/6/2021 đến trước 16h30’ ngày 29/6/2021.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 7701100201007 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đạo Lý.

Lưu ýHồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 29/6/2021.

Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Nộp tiền mặt trực tiếpTrong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 29/6/2021 tại điểm thu tại UBND xã Đạo Lý.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00' ngày 30/6/2021 (thứ tư).

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Đạo Lý.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường H. Lý Nhân;
- UBND xã Đạo Lý;
- Đài phát thanh xã Đạo Lý;
- Niêm yết tại Phòng Tài nguyên Môi trường H. Lý Nhân; UBND xã Đạo Lý; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành