Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân

Thông báo  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân
SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 54/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân
(Thay thế thông báo số: 44/TB- TTĐG ngày 29/01/2019)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Nhân Thịnh; Địa chỉ: xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 31 lô, cụ thể như sau:

* Vị trí số 1 nằm mặt đường trục thôn xóm Nhì:

- Từ lô LK-01 đến lô LK-07 - Giá khởi điểm : 420.000 đồng/m2.

* Vị trí khu tái định cư vùng nguy cơ sạt lở:

- Lô số A- 01; lô A- 05; lô A- 13; lô A- 16 và lô E- 01- Giá khởi điểm : 1.100.000 đồng/m2.

- Từ lô A- 02 đến lô A- 04; từ lô A- 06 đến lô A- 12; lô A- 14; lô A- 15 và từ lô A- 17  đến lô A- 23 Giá khởi điểm : 900.000 đồng/m2.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam và UBND xã Nhân Thịnh để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/01/2019 đến hết 11h00' ngày 18/03/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá ở vị trí đó.

- Số lượng lô đất được bán tại cuộc đấu giá do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 13/03/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Nhân Thịnh để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h3 ngày 18/03/2019 đến 17h00ˊ ngày 20/03/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  8h0 đến 11h00ˊ ngày 20/03/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Nhân Thịnh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00' ngày 21/03/2019 (thứ 5)

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Nhân Thịnh

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;
- UBND xã Nhân Thịnh;​
- Đài phát thanh xã Nhân Thịnh;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nhân Thịnh; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành​