Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng viên chức thuộc huyện Lý Nhân năm 2023

Thông báo  
Thông báo tuyển dụng viên chức thuộc huyện Lý Nhân năm 2023

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh  Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023, UBND huyện Lý Nhân thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Lý Nhân năm 2023, cụ thể như sau:

* Số lượng cần tuyển: cần tuyển 80 viên chức: (Giáo viên: 73 người; nhân viên: 07 người).

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Người dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Lý Nhân phải thực hiện theo 2 vòng, như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Người dự xét tuyển làm bài thi viết trên giấy về kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo vị trí việc làm cần tuyển; Điểm bài thi được tính theo thang điểm 100; Thời gian làm bài thi: 180 phút.

* Thời gian, hình thức, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 21/8/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2023 trong giờ hành chính và ngày làm việc.

- Hình thức tiếp nhận: Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính (thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân (thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Điện thoại liên hệ:0226.3870.046 hoặc 0912.167.588).

* Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2023, cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

1. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: 73 người, trong đó:

1.1. Giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: 20 người

1.2. Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 32 người, chia theo các môn như sau:

TTMônSố tuyển dụng
1Giáo viên Văn hóa20
2Giáo viên Tin học5
3Giáo viên Âm nhạc4
4Giáo viên Mỹ thuật3
Tổng32

1.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32: 21 người, chia theo các môn như sau:

TTMônSố tuyển dụng
1Giáo viên Toán7
2Giáo viên Hóa học2
3Giáo viên Sinh học2
4Giáo viên Ngữ văn6
5Giáo viên Địa lí2
6Giáo viên Tiếng Anh2
Tổng21

2. Chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên: 07 người, chia theo vị trí việc làm như sau:

Cấp Mầm non: 02 người chia theo vị trí việc làm, cụ thể:

TTVị trí  việc làmSố tuyển dụng
1Kế toán viên trung cấp2
Tổng2

- Cấp THCS: 05 người chia theo vị trí việc làm, cụ thể:

TTVị trí  việc làmSố tuyển dụng
1Kế toán viên trung cấp1
2Văn thư viên trung cấp4
Tổng5

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo và có nguyện vọng xét tuyển đều được đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt;                

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm đối với giáo viên

2.1. Giáo viên Mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm giáo dục Mầm non trở lên.

2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Trung học cơ sở hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Người đăng ký dự tuyển giáo viên dạy Tiếng Anh yêu cầu phải có năng lực Tiếng Anh bậc 4 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

3. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm đối với nhân viên

3.1. Kế toán viên trung cấp - Mã số 06.032

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có chứng chỉ tin học theo quy định.

3.2. Văn thư viên trung cấp - Mã số 02.008

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

* Một số lưu ý về trình độ tin học: Người dự tuyển được nộp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ tin học tương đương, như sau:

+ Có chứng chỉ tin học ứng dụng A trở lên theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được tổ chức đào tạo trước ngày 10/8/2016;

+ Có chứng chỉ IC3 hoặc chứng chỉ ICDL hoặc có bằng trung cấp Tin học trở lên.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (01 bộ) gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2. Bản sao hợp lệ (công chứng hoặc chứng thực): Bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập và chứng chỉ theo từng môn, vị trí tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

3. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên của người được cấp (công chứng hoặc chứng thực).

4. 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người nhận.

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như trên, đựng trong túi hồ sơ  bên ngoài ghi đầy đủ thông tin theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp người đang hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Lý Nhân phải thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày có Thông báo tuyển dụng của Ủy ban nhân dân huyện.

IV. Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. Hình thức, nội dung, tài liệu, cách xác định người trúng tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung và hình thức xét tuyển

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Người dự xét tuyển làm bài thi viết trên giấy về kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm bài thi được tính theo thang điểm 100

- Thời gian làm bài thi: 180 phút

- Tài liệu ôn tập và ra đề thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành thống nhất trong toàn tỉnh theo Công văn số 1540/UBND-TCDNC ngày 07 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số bằng nhau (điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên) ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu là 500.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

VII. Thời gian, hình thức, địa điểm phát hành tài liệu ôn tập, hồ sơ và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian:

Từ ngày 21/8/2023 đến 17h00' ngày 19/9/2023: Ủy ban nhân dân huyện phát hành tài liệu ôn tập, hồ sơ và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (trong giờ hành chính và ngày làm việc).

2. Hình thức tiếp nhận: Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, không nhận hồ sơ do người khác nộp thay.

3. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Điện thoại liên hệ: 0226.3870.046

VIII. Một số lưu ý

1. Người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí việc làm hoặc 01 vị trí theo môn ở một cấp học tính chung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển ở 02 vị trí việc làm hoặc 02 môn học ở một cấp học hoặc môn ở 02 cấp học trở lên trong cùng Hội đồng tuyển dụng hoặc ở 02 Hội đồng tuyển dụng trở lên trong tỉnh nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

3. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. 

18.8. TB tuyển dụng năm 2023 của UBND huyện.pdf