Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Thông báo  
Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) có đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có nguyện vọng xét tuyển đều được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

d) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải kèm theo thông báo tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân.

2. Ngoài ra người đăng ký dự tuyển nộp thêm 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ người nhận khi cần liên hệ và 02 ảnh thẻ chân dung kích thước 4x6 cm.

III. Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng, cách xác định người trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

1.  Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng được tổ chức bằng hình thức xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng, như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          * Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Phỏng vấn

- Nội dung phỏng vấn: Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

- Danh mục tài liệu ôn tập: Được công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, thí sinh cập nhật tài liệu và tự ôn tập.

TB tuyen dung vien chuc nam 2021.pdfMẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo NĐ 115.docxBieu kem theo Thong bao (1).xls