Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân của huyện Lý Nhân

Lịch tiếp dân  
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân của huyện Lý Nhân
Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thông báo: Kể từ ngày 26/3/2024, địa điểm tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Nhân chuyển từ trụ sở tại số 01, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến trụ sở mới tại số 26, đường Trần Quang Khải, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.