Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tại...

Thông báo  
Thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tại xã Chân Lý đối với hộ ông Phạm Văn Chỉnh
Xem chi tiết tại đây: document (15).pdf