Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 tại xã Chân Lý đối v...

Thông báo  
Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 tại xã Chân Lý đối với hộ ông Phạm Văn Xoan
Xem chi tiết tại đây: document (18).pdf